Úvod

03.05.2022 Bohoslovcov zo spišského seminára sprevádzala v Assisi matka blahoslaveného Carla Acutisa

Počas ďakovnej púte do Ríma sa bohoslovci a predstavení Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí zastavili v Assisi. Svätá omša pri hrobe sv. Františka a stretnutie s matkou blahoslaveného Carla Acutisa, ako aj jej povzbudzujúce slová o Eucharistii, sú pre bohoslovcov jedinečné chvíle, ktoré strávili v Assisi.

03.05.2022 Spišskí seminaristi v rámci ďakovnej púte do Ríma spoznávali aj významné pútnické miesta v Taliansku

Seminaristi zo Spišskej Kapituly spoznávali význam niektorých pútnických miest v Taliansku pre súčasnú teológiu. Na ďakovnú púť cestovali autobusom. V dňoch od 27. apríla do 3. mája 2022 navštívili aj niektoré pútnické miesta v Ríme , Assisi a v Benátkach.

26.03.2022 Pomoc bohoslovcov pod záštitou charity

Seminaristi Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule svoju pomoc utečencom z Ukrajiny koordinujú podľa požiadaviek charitatívnych organizácií. V spolupráci so Spišskou katolíckou charitou boli vo štvrtok 24. marca 2022 na hraniciach s Ukrajinou pomáhať ako dobrovoľníci.

10.03.2022 Bohoslovci boli darovať krv

Bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule boli spolu s rektorom seminára vo štvrtok 10. marca 2022 opäť darovať krv.

01.03.2022 Vyjadrenie solidarity a účasti na bolesti vojnou postihnutým na Ukrajine

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka a Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí týmto vyjadruje solidaritu ukrajinskému ľudu a osobitnú účasť na bolesti, ktorú im vojenskou inváziou spôsobil režim prezidenta Ruskej federácie. Týmto zároveň vyhlasujeme, že v duchu evanjeliového posolstva chceme byť nápomocní v núdzi postaveným občanom Ukrajiny, najmä študentom, akademickým pracovníkom, ale aj obyčajným trpiacim rodinám s deťmi.

27.02.2022 Pamätný deň prevzatia úradu spišského diecézneho biskupa Božím sluhom Jánom Vojtáššakom

V nedeľu 27.2.2022 si Spišská diecéza pripomenula Pamätný deň prevzatia úradu Spišského diecézneho biskupa Božím sluhom biskupom Jánom Vojtaššákom. Slávnostnú ďakovnú svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval v sobotu 26.2.2022 diecézny administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš spolu s prítomnými kňazmi v  kaplnke sv. Jána Nepomuckého v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

27.02.2022 Duchovná obnova pre stredoškolákov

V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššaka sa uskutočnila duchovná obnova pre stredoškolákov, ale aj starších mládencov. Cieľom týchto duchovných obnov je stíšenie sa, rozlišovanie povolania a zotrvávanie v Božej blízkosti. Účastníci mali možnosť prehĺbiť svoj duchovný život za pomocí skúsených predstavených nášho seminára, ktorí pripravili tiež rôzne prednášky a aktivity na rozvíjanie svojho vzťahu s Bohom.

12.02.2022 Nová publikácia Sám sebe záhadou – duchovno-životopisná črta svätého pátra Pia

Bohoslovec Dávid Holubjak napísal knihu o sv. pátrovi Piovi s názvom Sám sebe záhadou. Kniha nie je len obyčajným životopisom. V knihe sa podelil so svojimi myšlienkami a modlitbami, poznačenými duchovnou zrelosťou a veľkou hĺbkou svätého pátra Pia. Kniha vyšla v spolupráci s vydavateľstvom PostScriptum a je dostupná v každom dobrom kníhkupectve.

31.01.2022 Tomášovská akadémia 2022

V nedeľu 30. januára 2022 sa v Aule sv. Jána Pavla II., uskutočnila už tradičná Tomášovská akadémia z príležitosti spomienky na sv. Tomáša Akvinského. Tohtoročným slávnostným prednášajúcim bol doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., ktorý sa prihovoril s témou: Osobnostný profil sv. Tomáša Akvinského v kontexte doby.

14.01.2022 Kňazský seminár na Spiši dostal vzácny dar - relikviu bl. Carla Acutisa

Kňazský seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule dostal prvostupňovú relikviu bl. Carla Acutisa. Rektor kňazského seminára Peter Majda ju prevzal od postulátora kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka Petra Jurčagu, ktorý počas Vianoc zabezpečil tento vzácny dar od postulátora kauzy svätorečenia bl. Carla Acutisa v Ríme Nicola Gori.