Úvod

01.03.2021 Krížová cesta a Vyhlásenie za pravdivý obraz o biskupovi Vojtaššákovi

Na 100 výročie zaujatia úradu Božím sluhom biskupom Jánom Vojtaššákom sa v seminárnej kaplnke bohoslovci modlili krížovú cestu s myšlienkami a spomienkami na utrpenie tohto mučeníka pre vieru.

25.02.2021 Požehnanie multimediálnej miestnosti

V štvrtok 25. februára po večernej sv. omši sa v našom seminári slávnostne otvorila nová multimediálna miestnosť, ktorú požehnal náš diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.

14.02.2021 100 rokov od biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

V sobotu 13. februára 2021 sme si pripomenuli sté výročie biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorého meno nesie náš kňazský seminár.

31.01.2021 Eucharistia a Duchovné sv. prijímanie

Vsdp.ThLic. František Fudaly, PhD., špirituál Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, pri príležitosti Tomášovskej akadémie, predniesol bohoslovcom prednášku na tému: EUCHARISTIA A DUCHOVNÉ SV. PRIJÍMANIE

20.01.2021 Bohoslovci darovali krv

V stredu 20.01.2021 bohoslovci spolu zo svojimi predstavenými sa podieľali na vysoko humánnom čine – darovaní krvi v Levoči.

10.01.2021 Požehnanie príbytkov

V posledný vianočný deň na sviatok Krstu Krista Pána sa v našom seminári konala koľada - požehnanie príbytkov.

16.12.2020 Štedrá večera

V stredu 16. decembra sa seminárske osadenstvo zišlo na anticipovanej Štedrej večeri.

15.12.2020 Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia sú každý rok neodmysliteľnou súčasťou pre formáciu bohoslovcov.

08.12.2020 Misionár z Ekvádoru

Na slvnosť Nepokvrnenho počatia Preblahoslavenej Panny Mrie ns poctil svojou nvtevou misionr Ant ...

08.12.2020 Mariánska akadémia

Tak, ako každý rok aj tento sa na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie konala v kňazskom seminári Mariánska akadémia.