Úvod

11.01.2022 Duchovná obnova pre mladých

Kňazský seminár opäť pripravuje duchovnú obnovu pre mladých v termíne: od 25.02 - 27.02.2021. Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete aj tu.

10.12.2021 Inštalácia tabule pri hrobe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v krypte katedrály

V týchto dňoch v krypte spišskej katedrály, pri hrobe Božieho sluhu biskupa Vojtaššáka, pribudol nový nápis s jeho menom a tabuľa s popisom významných dátumov v jeho živote, ktorá je sponzorským darom majiteľa Tlačiarne Kubík - Ondreja Kubíka z Námestova.

08.12.2021 Mariánska akadémia

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2021 sa o 11.00 vo veľkej aule kňazského seminára v rámci komunity seminaristov konala Mariánska akadémia.

08.12.2021 Bohoslovci spišského seminára prijali ministériá lektorátu a akolytátu

V rámci komunitného slávenia v seminárnej kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Spišskej Kapitule, prijali seminaristi 3. ročníka ministérium lektorátu a seminaristi 4. ročníka ministérium akolytátu.

26.11.2021 Darovanie krvi je pre bohoslovcov v Spišskej Kapitule už tradíciou

Bohoslovci spišského kňazského seminára boli so svojim rektorom opäť darovať krv.

13.11.2021 Pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Dňa 13.11 sme si  pripomenuli výročie narodenia biskupa Jána Vojtaššáka, po ktorom nesie meno aj náš kňazský seminár.

11.11.2021 Odpustová slávnosť sv. Martina

Dňa 11. novembra sme si v katedrále sv. Martina pripomenuli sviatok tohto veľkého biskupa z Tours, ktorý je zároveň naším diecéznym patrónom.

25.10.2021 Misijná nedeľa je pre bohoslovcov v Spišskej Kapitule už tradične nedeľou pomoci

Misijnou nedeľou 24. októbra 2021 sa medzi bohoslovcami v Spišskej Kapitule začal opäť misijný týždeň pomoci. Za posledných 5 rokov takto bohoslovci podporili Pápežské misijné diela vyzbieranou sumou 2.600 €.

17.10.2021 Otvorenie prvej etapy synody o synodalite v Spišskej diecéze

V nedeľu 17. októbra 2021 biskup a diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš otvoril v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule diecéznu etapu synody o synodalite.

15.10.2021 Spolupráca so zahraničnou univerzitou sa rozvíja

Kňazský seminár v Spišskej Kapitule a Katolícku univerzitu v Ružomberku navštívili v piatok 1. októbra 2021 najvyšší predstavitelia Západo-ukrajinskej národnej univerzity (ZUNU) v Ternopile, aby dohodli spoluprácu vo vedecko-výskumnej a vzdelávacej oblasti.