Úvod

13.11.2021 Pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Dňa 13.11 sme si  pripomenuli výročie narodenia biskupa Jána Vojtaššáka, po ktorom nesie meno aj náš kňazský seminár.

11.11.2021 Odpustová slávnosť sv. Martina

Dňa 11. novembra sme si v katedrále sv. Martina pripomenuli sviatok tohto veľkého biskupa z Tours, ktorý je zároveň naším diecéznym patrónom.

25.10.2021 Misijná nedeľa je pre bohoslovcov v Spišskej Kapitule už tradične nedeľou pomoci

Misijnou nedeľou 24. októbra 2021 sa medzi bohoslovcami v Spišskej Kapitule začal opäť misijný týždeň pomoci. Za posledných 5 rokov takto bohoslovci podporili Pápežské misijné diela vyzbieranou sumou 2.600 €.

17.10.2021 Otvorenie prvej etapy synody o synodalite v Spišskej diecéze

V nedeľu 17. októbra 2021 biskup a diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš otvoril v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule diecéznu etapu synody o synodalite.

15.10.2021 Spolupráca so zahraničnou univerzitou sa rozvíja

Kňazský seminár v Spišskej Kapitule a Katolícku univerzitu v Ružomberku navštívili v piatok 1. októbra 2021 najvyšší predstavitelia Západo-ukrajinskej národnej univerzity (ZUNU) v Ternopile, aby dohodli spoluprácu vo vedecko-výskumnej a vzdelávacej oblasti.

14.10.2021 Futbalový zápas so študentmi Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči

Dňa 14. októbra sa bohoslovci - športovci stretli pri priateľskom futbalovom zápase so študentmi cirkevného gymnázia v Levoči.

06.10.2021 Litánie k bl. Carlovi Acutisovi

Pri príležitosti ľubovoľnej spomienky bl. Carla Acutisa predstavení Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule spolu s bohoslovcami pripravili litánie k tomuto Blahoslavenému.

05.10.2021 Renovácia seminárnych priestorov

Tento rok sme sa opäť pustili do obnovy priestorov nášho seminára. Tretie poschodie nám obnovili murári z Oravy. Murárske práce v priestoroch časopisu Brázda sme si urobili sami.

03.10.2021 Obliečka bratov štvrtákov v bazilike na Mariánskej hore v Levoči

Púť bohoslovcov na Mariánsku horu v Levoči bola spojená s obliečkou bratov štvrtákov. Na toto pútnické miesto sme tradične putovali pešo zo Spišskej Kapituly na prvú októbrovú nedeľu.

18.09.2021 Futbalový zápas: Prváci vs. Výber seminára

V sobotu 18. septembra sme v kruhu nášho seminárskeho spoločenstva trávili čas na futbalovom ihrisku a pri guľáši.