Úvod

19.05.2020 Požehnanie siatín

Spoločne sme prosili o požehnanie úrody.

16.05.2020 Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

Dnes 16.mája 2020 na deň sviatku sv. Jána Nepomuckého sme slávili odpustovú svätú omšu

07.05.2020 Náš život v seminári počas veľkonočných sviatkov

Koronavírus priniesol nám všetkým bohoslovcom jednu novinku.

02.05.2020 Deň (za)otvorených dverí

Keďže tento rok na nedeľu Dobrého pastiera nie je možné uskutočniť deň otvorených dverí v našom seminári, rozhodli sme sa, bohoslovci spolu s predstavenými, natočiť a sprítomniť vám tento deň (za)otvorených dverí. Prosíme o modlitby za nás i za nové povolania.

24.04.2020 Štátne skúšky 2020 na Teologickom inštitúte

Ukončenie semestra a absolvovanie štátnych i semestrálnych skúšok sa v záujme ochrany zdravia bude na TI v Spišskom Podhradí realizovať v sprísnenom režime. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených súboroch.

31.03.2020 Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie 2020

Ponúkame pomôcku k lepšiemu prežívaniu Veľkonočného trojdnia v domácom prostredí. Zároveň ponúkame návod, ako si vzbudiť dokonalú ľútosť.

25.03.2020 Svätý Otec vymenoval za spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša

Dlhoročný špirituál v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule bol vymenovaný za spišského pomocného biskupa.

23.03.2020 NOVÉNA k Sedembolestnej Panne Márii - zamyslenia

V tejto ťažkej situácii, keď mnohí ľudia zomierajú na nákazlivú chorobu COVID-19, bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle k modlitbe Novény k Sedembolestnej Panne Márii za odvrátenie a zastavenie tejto pandémie na Slovensku i vo svete.

23.03.2020 Litánie k Matke Ustavičnej pomoci

Ponúkame modlitbu litánií k Matke Ustavičnej pomoci. Modlitba je zvlášť aktuálna v súčasnej situácii. Ostávame v modlitbách spojení!

21.03.2020 Novéna k Sedembolestnej Panne Márii

Novéna k Sedembolestnej Panne Márii - modlime sa za našu krajinu.