Te Deum

V sobotu 9. júna sme sa slávnostnou svätou omšou s hymnom Te Deum poďakovali za všetky vedomosti a duchovné skúsenosti, ktoré sme získali v akademickom roku 2017/2018.

Hlavným celebrantom bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a kazateľom bol generálny vikár Mons. Anton Tyrol. V príhovore spomenul neodmysliteľnú úlohu kresťanstva pri budovaní európskej civilizácie a povzbudil študentov, aby využili získané poznatky na prehĺbenie kresťanského ducha vo svojom okolí.

Po svätej omši sa v katedrále uskutočnila promócia absolventov magisterského štúdia v odboroch katolícka teológia a sociálna práca a promócia absolventov bakalárskeho štúdia v odbore sociálna práca.

-mm-