Bohoslovci spišského seminára prijali ministériá lektorátu a akolytátu

V rámci komunitného slávenia Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2021, počas svätej omše o 10.00 v seminárnej kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Spišskej Kapitule, prijali seminaristi 3. ročníka ministérium lektorátu a seminaristi 4. ročníka ministérium akolytátu, ktoré im udelil biskup, diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Lektorát je ustanovená služba, ktorou lektori pomáhajú kňazom a diakonom pri ohlasovaní Božieho slova a akolytát je ustanovená služba pri Pánovom oltári, ktorou akolyti pomáhajú ako mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania. Obidve služby sa vyžadujú pred prijatím diakonátu a kňazstva. Za nových lektorov boli ustanovení: Denis Čižmár, Dominik Martinek a Marián Murín. Za akolytov boli ustanovení: Andrej Dominik, Peter Filip Dávid Holubjak, Peter Hovanec, František Kapusta, Jozef Mizerák, Marek Mrekaj, a Michal Skokan.

Za všetkých týchto spolubratov prosíme o modlitby, aby upevnení vo viere a povolaní odhodlane prijali neskôr aj diakonát a kňazskú vysviacku.

Peter Majda