Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Každoročne slávime, pred Nedeľou Dobrého pastiera, Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Osobitne v tento čas myslíme vo svojich modlitbách na nové povolania do kňazského a rehoľného stavu.

V mnohých farnostiach je zaužívaná prax, predovšetkým každý prvý štvrtok mesiaca, modliť sa na tento úmysel. Aj táto modlitebná pomôcka (BROŽÚRKA) chce napomôcť rozvoju tejto praxe.

Nájdete v nej predovšetkým modlitby, ktoré sa dajú použiť v spomínanom Týždni, ale určite sa dajú vhodne použiť aj v iné dni. Súčasťou tejto brožúrky sú aj farebné plagáty s myšlienkami o povolaní, ktoré sa dajú použiť napr. na nástenke v kostole, alebo v škole, či pastoračnom centre.

V elektronickej podobe (pozri nižšie) sa dajú použiť napríklad na internetových stránkach farností; alebo pred, či po svätej omši v kostoloch, kde sa používa dataprojektor a pod.

 

      Brožúrku v tlačenej podobe, spolu s plagátmi, si môžete objednať na adrese: rektorat@kapitula.sk