Úvod

25.03.2020 Svätý Otec vymenoval za spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša

Dlhoročný špirituál v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule bol vymenovaný za spišského pomocného biskupa.

23.03.2020 NOVÉNA k Sedembolestnej Panne Márii - zamyslenia

V tejto ťažkej situácii, keď mnohí ľudia zomierajú na nákazlivú chorobu COVID-19, bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle k modlitbe Novény k Sedembolestnej Panne Márii za odvrátenie a zastavenie tejto pandémie na Slovensku i vo svete.

23.03.2020 Litánie k Matke Ustavičnej pomoci

Ponúkame modlitbu litánií k Matke Ustavičnej pomoci. Modlitba je zvlášť aktuálna v súčasnej situácii. Ostávame v modlitbách spojení!

21.03.2020 Novéna k Sedembolestnej Panne Márii

Novéna k Sedembolestnej Panne Márii - modlime sa za našu krajinu.

17.03.2020 Termín podávania prihlášok je posunutý

Oznamujeme všetkým záujemcom o vysokoškolské štúdium na našom TI KU, že termín podávania prihlášok na štúdium sa na základe Príkazu rektora KU predlžuje do 30.4.2020. Pre zahraničných študentov do 31.5.2020.

16.03.2020 OZNAM - VÝNIMOČNÉ OPATRENIA

Oznamujeme všetkým pedagógom, zamestnancom a študentom, že v záujme zvýšenej ochrany zdravia pred COVID-19 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka KU a na Teologickom inštitúte KU v Spišskom Podhradí platia až do odvolania výnimočné opatrenia.

28.01.2020 Duchovná obnova - Máj 2020

Duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a starších

26.01.2020 Tomášovská akadémia

Pri príležitosti sviatku sv. Tomáša Akvinského sa v našom seminári konala Tomášovská akadémia.

12.01.2020 Požehnanie príbytkov

Požehnanie príbytkov - izieb bohoslovcov

08.12.2019 Mariánska akadémia 2019

Pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa v nedeľu 8. decembra 2019 uskutočnila tradičná Mariánska akadémia