Úvod

07.05.2022 Kurz pre mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania

V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka sa 7. mája 2022 uskutočnil kurz pre mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania. 

03.05.2022 Spišskí bohoslovci a predstavení odovzdali Svätému Otcovi duchovnú kyticu

Bohoslovci a predstavení spišského kňazského seminára pripravili pre Svätého Otca Františka duchovnú kyticu, ktorú mu odovzdali na audiencii počas ďakovnej púte Slovákov do Ríma.

03.05.2022 Bohoslovcov zo spišského seminára sprevádzala v Assisi matka blahoslaveného Carla Acutisa

Počas ďakovnej púte do Ríma sa bohoslovci a predstavení Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí zastavili v Assisi. Svätá omša pri hrobe sv. Františka a stretnutie s matkou blahoslaveného Carla Acutisa, ako aj jej povzbudzujúce slová o Eucharistii, sú pre bohoslovcov jedinečné chvíle, ktoré strávili v Assisi.

03.05.2022 Spišskí seminaristi v rámci ďakovnej púte do Ríma spoznávali aj významné pútnické miesta v Taliansku

Seminaristi zo Spišskej Kapituly spoznávali význam niektorých pútnických miest v Taliansku pre súčasnú teológiu. Na ďakovnú púť cestovali autobusom. V dňoch od 27. apríla do 3. mája 2022 navštívili aj niektoré pútnické miesta v Ríme , Assisi a v Benátkach.

26.03.2022 Pomoc bohoslovcov pod záštitou charity

Seminaristi Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule svoju pomoc utečencom z Ukrajiny koordinujú podľa požiadaviek charitatívnych organizácií. V spolupráci so Spišskou katolíckou charitou boli vo štvrtok 24. marca 2022 na hraniciach s Ukrajinou pomáhať ako dobrovoľníci.

10.03.2022 Bohoslovci boli darovať krv

Bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule boli spolu s rektorom seminára vo štvrtok 10. marca 2022 opäť darovať krv.

01.03.2022 Vyjadrenie solidarity a účasti na bolesti vojnou postihnutým na Ukrajine

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka a Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí týmto vyjadruje solidaritu ukrajinskému ľudu a osobitnú účasť na bolesti, ktorú im vojenskou inváziou spôsobil režim prezidenta Ruskej federácie. Týmto zároveň vyhlasujeme, že v duchu evanjeliového posolstva chceme byť nápomocní v núdzi postaveným občanom Ukrajiny, najmä študentom, akademickým pracovníkom, ale aj obyčajným trpiacim rodinám s deťmi.

27.02.2022 Pamätný deň prevzatia úradu spišského diecézneho biskupa Božím sluhom Jánom Vojtáššakom

V nedeľu 27.2.2022 si Spišská diecéza pripomenula Pamätný deň prevzatia úradu Spišského diecézneho biskupa Božím sluhom biskupom Jánom Vojtaššákom. Slávnostnú ďakovnú svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval v sobotu 26.2.2022 diecézny administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš spolu s prítomnými kňazmi v  kaplnke sv. Jána Nepomuckého v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

27.02.2022 Duchovná obnova pre stredoškolákov

V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššaka sa uskutočnila duchovná obnova pre stredoškolákov, ale aj starších mládencov. Cieľom týchto duchovných obnov je stíšenie sa, rozlišovanie povolania a zotrvávanie v Božej blízkosti. Účastníci mali možnosť prehĺbiť svoj duchovný život za pomocí skúsených predstavených nášho seminára, ktorí pripravili tiež rôzne prednášky a aktivity na rozvíjanie svojho vzťahu s Bohom.

12.02.2022 Nová publikácia Sám sebe záhadou – duchovno-životopisná črta svätého pátra Pia

Bohoslovec Dávid Holubjak napísal knihu o sv. pátrovi Piovi s názvom Sám sebe záhadou. Kniha nie je len obyčajným životopisom. V knihe sa podelil so svojimi myšlienkami a modlitbami, poznačenými duchovnou zrelosťou a veľkou hĺbkou svätého pátra Pia. Kniha vyšla v spolupráci s vydavateľstvom PostScriptum a je dostupná v každom dobrom kníhkupectve.