Úvod

18.09.2021 Duchovná obnova

V dňoch 18. - 19. septembra si bohoslovci kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka vykonávali duchovnú obnovu, ktorú viedol náš otec špirituál Martin Majda.

17.09.2021 Veni Sancte 2021/2022

Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visata, imple superna gratia quae tu creasti pectora.

16.09.2021 Zber zemiakov

Zemiaková brigáda - 16. septembra 2021

15.09.2021 Púť bohoslovcov so Svätým Otcom Františkom do Šaštína

Tohtoročný nástup do seminára bol určite výnimočný. A výnimočným ho robila predovšetkým návšteva nášho drahého Svätého Otca Františka na Slovensku. Preto sa niektorí naši spolubratia, ktorí mali možnosť dostať sa na stretnutie s pápežom do Dómu Svätého Martina a niektorí, ktorí mali tú česť byť v asistencii počas svätej omše v Šaštíne, vybrali za drahým hosťom do Bratislavy už v nedeľu 12. septembra.

31.05.2021 Rozlúčkové vešpery

V podvečer Slávnosti Najsvätejšej Trojice sa bohoslovci s predstavenými Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka zúčastnili na rozlúčkových vešperách s bratmi diakonmi.

22.05.2021 Vigília zoslania Ducha Svätého

V podvečer 22. mája 2021 v Katedrále sv. Martina sme slávili slávnosť zoslania Ducha Svätého.

17.05.2021 Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

Nakoľko v tomto roku pripadol deň liturgickej spomienky na sv. Jána Nepomuckého na Siedmu veľkonočnú nedeľu, oslávili sme patróna kaplnky nášho kňazského seminára na nasledujúci deň, v pondelok 17. mája.

12.05.2021 Kandidatúra diakonátu a kňazstva

V predvečer slvnosti Nanebovstpenia Pna sa počas svtej ome konala kandidatra diakontu a kňazstva bohoslovc ...

11.05.2021 Požehnanie siatín

A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. (Kor 3,7)

24.04.2021 Hudobný pozdrav zo seminára biskupa Jána Vojtaššáka

Srdečne pozdravujeme vás všetkých, myslíme na vás a ďakujeme za všetky modlitby.